Bilangan Bulat


Pengertian Bilangan Bulat

Bilangan bulat Adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0 dan bilangan bulat negatif.

Jika ditulis dalam himpunan bilangan, maka himpunan bilangan bulat Adalah:
B = {…, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, … }

Jika digambarkan dengan garis bilangan, maka garis bilangan Bilangan Bulat Adalah seperti dibawah ini:

Garis bilangan Bilangan Bulat


Sifat-sifat Penjumlahan pada bilangan bulat :

1. Tertutup
     a + b = c
     Jika a dan b bilangan bulat, maka c juga bilangan bulat

2. Komutatif (pertukaran)
    Untuk a dan b bilangan bulat, maka berlaku:
    a + b = b + a

3. Asosiatif (pengelompokan)
   Untuk setiap a, b dan c bilangan bulat, maka berlaku:
   (a + b) + c = a + (b + c)

4. Mempunyai unsur Buktidiri.
    Untuk setiap a bilangan bulat, berlaku :
    a + 0 = 0 + a
    Bilangan 0 (nol) Adalah unsur Buktidiri pada penjumlahan.

5. Lawan penjumlahan (invers)
    Untuk setiap a bilangan bulat, berlaku:
    a + (-a) = (-a) + a = 0
    ( a Adalah lawan dari -a, -a Adalah lawan dari a )

Leave a Reply