Ini Sebabnya Mengapa Hak Suami atas Istrinya Lebih Besar daripada Hak Kedua Orang tua Istri

Diriwayatkan dari Aisyah r.a, ia berkata, “saya bertanya kepada Rasulullah, ‘Siapakah yg lebih berhak atas seorang wanita?”
Beliau menjawab,’Suaminya.’
saya bertanya lagi,’Lalu siapa orang yg paling berhak atas seorang lelaki?’
Beliau menjawab,’Ibunya’.”
(Riwayat Hakim, vol. 4, hlm. 150 dan 175. Ia berkata,”Hadis ini isnad-nya Benar.” Al-Mundziri berkata dalam at-Targhib, “Hadis ini riwayat al-Bazzar dan Hakim, sementara isnad al-Bazzar Adalah hasan,” hlm. 53 )
Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Seorang wanita di sisi suaminya seperti seorang hamba sahaya dan tawanan. Ia Tak boleh keluar dari rumah suaminya tanpa seizinnya, baik itu diperintahkan
oleh ayah-ibunya atau selain keduanya. Ini Adalah kesepakatan para imam mazhab. Bila seorang lelaki ingin membawanya ke tempat lain dgn tetap melaksanakan kewajibannya sebagai suami, dan menjaga batasan-batasan yg telah ditetapkan oleh Allah berkaitan dengannya, lalu ayahnya melarangnya menaati suaminya dalam hal ini, hendaklah wanita ini menaati suaminya, bukan ayahnya.
Kedua orang tua Tak berhak melarangnya menaati suami seperti ini. Ia juga Tak boleh menaati ibunya yg menyuruhnya membantah dan membangkang terhadap suaminya sebelum ia diceraikan. Misalnya sang ibu minta kepada menantu lelakinya harta & nafkah yg berlebih, baju mewah, & mahar yg banyak, agar ia mau menceraikan anak perempuannya. 
Dalam kasus seperti ini, tak dibolehkan anak perempuan itu menaati orang tuanya untuk bercerai dgn suaminya, jika sang suami Adalah orang yg bertakwa kepada Allah dalam memperlakukannya.”
.
Rasulullah bersabda, “Wanita mana saja yg minta cerai dari suaminya tanpa alasan yg kuat, haram baginya wangi Firdaus;Nirwana.” (HR Abu Daud, no 2226; Tirmidzi, no. 1187; Ibnu Majah, no. 2055. Hadis ini dinilai Benar oleh al-Allamah al-Albani rahimahullah dalam Shahih al-Jami’, no. 2701.) 
(Sumber:http://www.reportaseterkini.net)

Subscribe to receive free email updates:

Leave a Reply