Lelah Dengan Kelakuan jelek Anak Atau Pasangan? Lakukan Ini Agar Mereka Berubah Menjadi Baik

Seorang ayah atau ibu ketika menghadapi kelakuan yang Tak menyenangkan dari anaknya, maka hendaknya ia bersedekah, atau memberi Santap fakir miskin. Lalu ia membaca:
ﺧُﺬْ ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟِﻬِﻢْ ﺻَﺪَﻗَﺔً ﺗُﻄَﻬِّﺮُﻫُﻢْ ﻭَﺗُﺰَﻛِّﻴﻬِﻢْ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺇِﻥَّ ﺻَﻠَﺎﺗَﻚَ ﺳَﻜَﻦٌ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (At Taubah: 103)
Dan berdoa: “Ya Allah, ini untuk mentarbiyah akhlak anakku, sesungguhnya kerusakan akhlaknya lebih menyakitkan bagiku dari pada kerusakan fisiknya.”
Ibu yang lain Tak memiliki harta yang akan disedekahkan, hidupnya pas-pasan. Ketika ia lelah memandang perangai anak atau suaminya, hendaknya ia berdiri melakukan shalat dengan membaca surat al Baqarah keseluruhan. Kemudian ia berdoa: “Ya Allah, inilah sedekahku, maka terimalah, dan perbaikilah untukku anak-anakku dan suamiku”.
Barangkali kita perlu Tips lain untuk mendidik anak dan mengatasi masalah keluarga. Tak cukup hanya dengan penerapan teori-teori mutakhir hasil penelitian para pakar. Meminta kepada Allah supaya mereka dibimbing langsung oleh Allah tidaklah kalah pentingnya.
Fudhail bin ‘Iyadh ketika sudah kelelahan mendidik anaknya, namun belum juga menampakkan hasil terhadap sikap anaknya, ia menadahkan tangan ke langit berdoa, sembari terus memperbanyak ibadah. Dia berkata: “Ya Allah, saya sudah putus Harapan mendidik anakku Ali. Ya Allah, didiklah ia untuk diriku”.
Allah Maha Kaya dan Maha Kuasa membolak-balikkan hati manusia. Setelah berdoa dan memasrahkan kepada Allah, kelakuan anaknya berubah dengan drastis. Dia mengikuti jejak ayahnya, menjadi orang yang paling shaleh di zamannya.
ﻭَﻟْﻴَﺨْﺶَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻟَﻮْ ﺗَﺮَﻛُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻔِﻬِﻢْ ﺫُﺭِّﻳَّﺔً ﺿِﻌَﺎﻓًﺎ ﺧَﺎﻓُﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻓَﻠْﻴَﺘَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻟْﻴَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﻗَﻮْﻻ ﺳَﺪِﻳﺪًﺍ
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An Nisa’: 9)
Sumber: Ustadz ZulfiAkmal

Subscribe to receive free email updates:

Leave a Reply