Masya Allah…!!! Inilah 7 Rahasia Istighfar, No 2 Dan No 7 Sangat Mengejutkan…

Istighfar Adalah memohon ampun kepada AllahSubhanahu Wata’ala dengan kalimat:
Astaghfirullaahal’adzhiim atau dengan kalimat lain yang semakna..
Permohonan Ampun ini dilakukandengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat serta bertekad untuk Tak mengulanginya…
Inilah 7 Rahasia Istighfar :
1. Mendatangkan Ampunan  Allah..
Maka saya berkata (kepada mereka) Mohon-lah ampun kepada Rabb-mu sesungguhnya Dia Adalah Maha Pengampun..
(QS. Nuh :10)..
2 . Mengatasi Kesulitan Dan Terbukanya Pintu Rizki..
Barangsiapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya..
(HR. Abu Daud)..
3 . Menambah  Kekuatan..
Dan (Hud berkata): Hai kaum-ku,
mohon-lah Ampunan kepada Rabb-mu lalu bertaubat-lah kepada-NYA, Niscaya Dia akan menurunkanhujan yang sangat deras dan Dia akan menambahkan kekuatan diatas kekuatan mu..
(QS. Hud :52)
4 . Memperoleh  Banyak Kenikmatan..
Dan hendak-lah kamu memohon Ampun kepada RABB-mu dan bertaubat kepada-NYA, Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepada-mu sampai kepada waktu yang telah di tentukan..
(QS. Hud :3)..
5 .Turunnya Rahmat
Hendak-lah kamu memohon ampun kepada ALLAH, agar kamu mendapat rahmat..
(QS. An-Naml :46)..
6 . Sebagai Kafaratul Majlis.
Barangsiapa yang duduk dalam satu Majlis (perkumpulan orang)
lalu di dalamnya banyak perkataan sia-sianya atau (perdebatan) kemudian sebelum ia bangkit dari Majlis membaca (Istighfar):
Subhaanakallahumma wa bihamdika asyhadu allaa ilaaha illa anta Astaghfiruka wa atuubu ilaih..
(Maha suci Engkau Yaa Allah dan saya memuji-MU dan saya bersaksi bahwa tiada Allah melainkan Engkau, saya memohon ampun dan bertaubat kepada-MU)..
Maka ia akan diampuni kesalahan-kesal ahan yang diperbuatnya selama di Majlis itu..
(HR. Ath-Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu
Hibban, Abu Daud dan Al-Hakim)
7. Terhindar Dari Adzab Allah..
Dan Tak-lah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka masih memohon ampun(Istighfar)..
(QS. Al-Anfal :33)…
Itulah Tujuh Rahasia Istighfar,Semoga Bermanfaat Untuk kita Bersama, Aamiin…
(Sumber:http://www.detakmuslim.com)

Subscribe to receive free email updates:

Leave a Reply